OM OSS

Svinndal Gjerde og Sveiseverksted AS så dagens lys allerede i 1978, da Kjell Myhre startet sin lille virksomhet hvor han reiste rundt og monterte flettverksgjerder, samt at han utførte små sveiseoppdrag.

Med tiden har bedriften vokst, og flyttet inn i større verksted og kontorbygg på hele 800 kvm.
Vi har mobile verksteder, og har gjennom den brede kompetansen til de ansatte utvidet tjenestene til også å gjelde montasjearbeid, sveising, produksjon og montering av mindre stålbygg.

Det har vært viktig for oss hos Svinndal Gjerde og Sveiseverksted at våre ansatte har utdannelse og erfaring som utfyller hverandre, slik at vi har rett kunnskap og kan utføre oppdragene helt fra planleggingsstadiet til den siste finishen.

Svinndal Gjerde og Sveiseverksted har med årene vokst sakte, men sikkert, og har hele tiden utvidet kompetansen og erfaringene innen våre forskjellige fagområder. Vi trives godt med oppgaver som gir oss utfordringer, og vi søker hele tiden etter å finne gode løsninger – for deg.

Vi øker stadig kapasiteten i vårt verksted, og blant de ansatte har vi spisskompetanse på plate og sveis i mange kvaliteter. Det gjør at vi kan tilby sertifiserte sveisere som leverer kvalitet!

Utover dette har vi investert i en vannskjære-maskin, som gjør oss i stand til å kunne produsere rimeligere og påta oss oppdrag med høyere kompleksitet og nøyaktighet.

Vi satser nå hardt på marin- og industrivirksomhet, og vil også fokusere på offshore som en av våre kompetanseområder.